Dobrovolný svazek obcík zajištění přístavby školy v Nehvizdech

Rada DSO

Nejvyšším orgánem DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech je Rada Svazku. Je tvořena sedmi zástupci, které pověřilo zastupitelstvo členské obce. Radu Svazku tvoří předsedou Svazku, 1. a 2. místopředseda Svazku, dva zástupci za městys Nehvizdy, jeden zástupce za obec Mochov a jeden zástupce za obec Vyšehořovice. Jednání Rady Svazku se zúčastňují i členové kontrolní komise Svazku s hlasem poradním. 

DSO